Exploring the Advantages of Waffle Roof Structures in Modern Architecture

مقدمه در دنیای معماری امروزی، استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین در طراحی و اجرای ساختمان‌ها به منظور بهبود عملکرد و زیبایی، یکی از اولویت‌های اصلی معماران و مهندسان ساخت و ساز است. یکی از روش‌های جدید و کارآمد در ساخت سازه‌های بتنی، سیستم سقف وافل است که به عنوان یک ابتکار جذاب در تحول …

Read more